Structuurvisie kernen en bedrijventerreinen

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Structuurvisie kernen en bedrijventerreinen
Kenmerk:NL.IMRO.1894.SVI0010
Datum:31 maart 2015
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Structuurvisie
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl