Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Pratwinkel 9

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Pratwinkel 9
Kenmerk:NL.IMRO.1894.PJB0001
Datum:17 oktober 2014
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Omgevingsvergunning
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl