Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Omgevingsvergunning Kerkstraat 25b Meijel

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Omgevingsvergunning Kerkstraat 25b Meijel
Kenmerk:NL.IMRO.1894.PBS0028
Datum:13 juni 2012
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Projectbesluit
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl