Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Projectbesluit Leeuwerik 4

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Projectbesluit Leeuwerik 4
Kenmerk:NL.IMRO.1894.PBS0024
Datum:23 februari 2011
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Projectbesluit
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl