Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

aardbeistellingen Rooth 19

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan aardbeistellingen Rooth 19
Kenmerk:NL.IMRO.1894.PBS0014
Datum: 2 juli 2010
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Projectbesluit
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl