Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Reconstructie N562 aansluiting Gruise Epper

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Reconstructie N562 aansluiting Gruise Epper
Kenmerk:NL.IMRO.1894.OMG0023
Datum:21 mei 2012
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Projectbesluit
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl