Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Omgevingsvergunning Dekeshorst 18 Helden

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Omgevingsvergunning Dekeshorst 18 Helden
Kenmerk:NL.IMRO.1894.OMG0020
Datum:26 juli 2012
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Projectbesluit
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl