Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Omgevingsvergunning Marisbaan 15

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Omgevingsvergunning Marisbaan 15
Kenmerk:NL.IMRO.1894.OMG0001
Datum:22 augustus 2011
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Projectbesluit
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl