Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Herziening Dorpshart Grashoek

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Herziening Dorpshart Grashoek
Kenmerk:NL.IMRO.1894.BPL0217
Datum:23 juni 2020
Status:Vastgesteld
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl