Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Herbouw horecazaak met 7 woningen

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Herbouw horecazaak met 7 woningen
Kenmerk:NL.IMRO.1894.BPL0186
Datum:11 juni 2019
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl