partiële herziening bestemmingsplan dubbelkern Helden-Panningen t.b.v. de aanleg van parkeervoorzieningen

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan dubbelkern Helden-Panningen t.b.v. de aanleg van parkeervoorzieningen
Kenmerk:NL.IMRO.1894.BPL0117
Datum: 5 april 2016
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl