Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Woningsplitsing Meijelseweg 60a Beringe

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Woningsplitsing Meijelseweg 60a Beringe
Kenmerk:NL.IMRO.1894.BPL0088
Datum: 7 april 2014
Status:In voorbereiding
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl