Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Giel Peetershof Egchel

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Giel Peetershof Egchel
Kenmerk:NL.IMRO.1894.BPL0074
Datum: 1 april 2015
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl