Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Reconstructie Heezestraat-Molenstraat

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Reconstructie Heezestraat-Molenstraat
Kenmerk:NL.IMRO.1894.BPL0013
Datum: 8 maart 2011
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl