Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Herontwikkeling locatie De Moennik, Helden

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Herontwikkeling locatie De Moennik, Helden
Kenmerk:NL.IMRO.1894.BPL0011
Datum:20 september 2011
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl