Adviescommissie Wonen

Voorlichting en Advies Commissie (VAC) Wonen Peel en Maas is een onafhankelijke adviescommissie voor woningbouw en woonomgeving.  De adviescommissie behartigt de belangen van de consument vanuit de visie van de gebruiker om onder andere de gebruikskwaliteit van woningen en van de woonomgeving te verbeteren. Zij brengt hierover gevraagd en op eigen initiatief advies uit aan de gemeente, opdrachtgevers, bewoners, bewonersgroepen en architecten.

Kwaliteit woningbouw en woonomgeving

VAC Wonen Peel en Maas streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van de woningbouw en de woonomgeving. De stichting bewaakt en toetst de praktische bruikbaarheid van de woning en streeft naar een veilige en milieuvriendelijke omgeving.

Ze bestuderen in een zo vroeg mogelijk stadium bouwplannen en tekeningen, waarbij ze door de bril van de toekomstige bewoner kijken.  Namens (toekomstige) bewoners bespreken we de tekeningen en plannen vervolgens met woningcorporaties, projectontwikkelaars en particuliere opdrachtgevers.

Meer weten over VAC Wonen Peel en Maas?