Bouwmelding

Heeft u een bouwvergunning en wilt u van start gaan met de bouw? Dan moet u bij de gemeente een melding doen van de start van de bouw. Met een bouwmelding laat u de gemeente weten wanneer u begint met de bouw.

Melden bouwwerkzaamheden

De toezichthouder van de gemeente bepaalt dan in overleg met u wanneer hij de bouw komt controleren.

Bouwfases

Als u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen heeft gekregen, meldt u wanneer u van start gaat met de volgende bouwfases:

  • Start van de bouwwerkzaamheden
  • Grondverbeteringswerkzaamheden
  • Aanbrengen funderingspalen/fundering
  • Storten van beton (vloer en wanden)
  • Als de bouwwerkzaamheden klaar zijn