Bouwen en wonen

 • Bestemmingsplannen

  Waar mag worden gebouwd en hoe mogen grond en gebouwen worden gebruikt?

 • Omgevingsvergunning

  Bouwen of verbouwen, slopen, oprit aanleggen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. U kunt ook eerst een adviesgesprek aanvragen.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet gaat wetten en regels over de leefomgeving bundelen in één nieuwe wet.

 • Kavelwinkel

  Kavel kopen, starterswoningen, tijdelijk verhuren, projecten, duurzaam bouwen

 • Bouwtekeningen opvragen

  Online een verzoek sturen voor het inzien van een bouwdossier, tekeningen of een omgevingsvergunning

 • Welstand

  Bespreek uw bouwplannen met de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Vraag voor de beoordeling van uw bouwplan een adviesgesprek aan.

 • Rioolaansluiting

  Aansluiting op het openbare riool

 • Rioolverstopping

  Loopt het afvalwater niet meer goed weg? Dan kan er een rioolverstopping zijn

 • Melden bouwwerkzaamheden

  Wilt u starten of bent u klaar met de bouw? Dan moet u een melding doen

 • Inrit melden

  Als u een inrit voor uw woning of bedrijfsgebouw wilt

 • WhatsApp Buurt Preventie

  Samen uw buurt veiliger maken

 • Slopen

  Sloopplannen? Meestal moet u een melding doen

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen? In veel gevallen moet u daar een gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf voor inschakelen.

 • Huisnummer aanvragen

  Een eigen huisnummer is nodig voor de postbezorging en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Een eigen huisnummer kunt u aanvragen bij de gemeente.