Verblijfsbelasting en waterverblijfsbelasting

Woont u in een andere gemeente en blijft u overnachten in Peel en Maas? Dan betaalt u verblijfbelasting. De ondernemer verhaalt de belasting op u. U betaalt in Peel en Maas € 1,00 per persoon per overnachting.

Ondernemers ontvangen aan het begin van het jaar een aangiftebiljet verblijfsbelasting van BsGW. Hierop geeft u aan hoeveel overnachtingen voor de verblijfsbelasting bij u hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar. BsGW controleert uw aangifte en stuurt u de belastingaanslag toe.

Betaling

U bent verplicht een nachtregister bij te houden van alle overnachtingen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Digitaal Nachtregister Peel en Maas.

Omdat gemeente Peel en Maas een jacht- passantenhaven heeft, betaalt u waterverblijfsbelasting (PDF, 210.1 kB).

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de verblijfsbelasting, kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen bij de gemeente. Bij voorkeur via de website van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW).

Bekijk ook: