Veelgestelde vragen over afval

Door de gemeentelijke herindeling in 2010 zijn er 3 verschillende systemen van afvalinzameling in onze gemeente. Dit moet één systeem worden. De raad heeft gekozen voor het uitgangspunt: afval = grondstof.

In de kern Egchel hebben we goede ervaringen opgedaan met een nieuwe manier van afval inzamelen. Hierdoor is het restafval in Egchel verminderd van 170 kg per inwoner per jaar naar 30 kg per inwoner per jaar. Doelstelling van de raad 50 kg restafval in 2015 en 25 kg restafval in 2020.

Afval bevat grondstoffen die gebruikt kunnen worden voor nieuwe producten. Maar hergebruik is alleen mogelijk als afval gescheiden wordt ingezameld. Voor al het restafval dat via de grijze container naar de verbrandingsoven gaat moet worden betaald, terwijl ingezamelde grondstoffen juist vaak geld opleveren. Er kunnen kosten worden bespaart én het is beter voor het milieu.

Bekijk de veelgestelde vragen (PDF, 249.4 kB) over afvalinzameling en afvalscheiding.