Zittingen Gemeentelijk Stembureau

Het Gemeentelijk Stembureau (GSB) controleert de uitslag van de stembureaus tijdens een 1e openbare zitting. Tijdens de 2e openbare zitting stelt het GSB het definitieve gemeentetotaal vast.

Openbare zittingen

  • De 1e openbare zitting van het GSB is op vrijdag 7 juni om 10.00 uur in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC in Panningen.
  • De 2e openbare zitting van het GSB is in het Huis van de Gemeente op maandag 10 juni 2024 om 10.00 uur.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het GSB controleert tijdens de zitting de tellingen van de processen-verbaal van de stembureaus en wordt bepaald of er hertellingen op stembureauniveau nodig zijn. Eventuele fouten worden hersteld. Vervolgens stelt het GSB ten aanzien van iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vast. Hierna wordt de zitting geschorst. Omdat in Europa niet overal op dezelfde dag wordt gestemd, wordt de uitslag niet bekend gemaakt aan de aanwezigen en het proces-verbaal wordt nog niet ondertekend.

De zitting wordt op maandagochtend vanaf 10.00 uur hervat aan het Wilhelminaplein 1, 5981 CC in Panningen. In deze zitting wordt het proces-verbaal van het GSB ondertekend. De voorzitter van het GSB maakt de uitslag bekend.

De verkiezingsuitslag van de gemeente Peel en Maas wordt zo spoedig mogelijk na de afronding van de hervatte zitting op www.peelenmaas.nl/verkiezingen gepubliceerd.