Vooropenen, tellingen en uitslag

U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn. U mag het vooropenen en de telling niet verstoren en het is ook niet toegestaan om zonder toestemming van de aanwezigen foto’s of video’s te maken. Ook hier vragen wij u zich te houden aan de coronamaatregelen. Aan de media vragen wij of zij zich vooraf willen aanmelden via Pers Peel en Maas.   

Vooropenen briefstemmen

Het vooropenen van de briefstemmen is op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021 vanaf 09.00 uur in het Huis van de Gemeente. 

Tellingen vervroegd stemmen en briefstemmen

Deze tellingen zijn op woensdag 17 maart 2021 vanaf 09.00 uur in de Heuf, Wilhelminastraat 44 in Panningen.

Telling van de op 17 maart 2021 uitgebrachte stemmen

Op de verkiezingsdag sluiten de stembussen om 21.00 uur. Na sluiting van de stemlokalen tellen de leden van het stembureau de stemmen.

Uitslag verkiezingen Tweede Kamer 2021

Na het tellen van alle stemmen vindt u de (voorlopige) uitslag en de proces-verbalen op onze website.

Meer informatie

Voor meer informatie over alle verkiezingszaken neem contact op met Burgerzaken, telefoon 077 306 6666 of stuur een e-mail naar Verkiezingen Peel en Maas.

Bekijk ook: