Volmacht, iemand anders laten stemmen

Kunt u zelf niet stemmen op de verkiezingsdag? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Er zijn 2 soorten volmachten; een schriftelijke en een onderhandse volmacht.

Onderhandse volmacht

Begin november krijgt u uw stempas per post thuis. U kunt dan de achterkant van de stempas invullen. Daarop zet u wie voor u gaat stemmen. Deze kiezer moet in de gemeente Peel en Maas wonen. Daarna geeft u de ingevulde stempas aan de kiezer die voor u gaat stemmen. Ook geeft u een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een digitale foto zijn van uw identiteitsbewijs zijn. Deze kiezer kan dan voor u stemmen in het stembureau en moet dat tegelijk met de eigen stem doen.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. Hiervoor zijn bij elke gemeente formulieren verkrijgbaar. Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als:

  • U op de dag dat u kan stemmen niet in uw gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of omdat u vanwege uw werk in het buitenland zit.
  • U geen kopie van uw identiteitsbewijs mee kan geven. Bijvoorbeeld omdat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen is en u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs kan aanvragen.

Iemand machtigen met een machtigingsformulier werkt zo:

  • Download het aanvraagformulier (PDF, 175.6 kB) stemmen met volmacht voor de Tweede Kamerverkiezing. Of haal een formulier op in het Huis van de Gemeente.
  • De gemachtigde en uzelf vullen allebei een deel van dit formulier in.
  • Print het formulier uit en onderteken het. De gemachtigde moet het formulier ook ondertekenen.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op per post naar:

Gemeente Peel en Maas
Afdeling Burgerzaken
Postbus 7088
5980 AB  Panningen

Als scan of foto, naar: verkiezingen@peelenmaas.nl.

Aanvraag goedgekeurd

Als wij de aanvraag hebben goedgekeurd, sturen wij uw gemachtigde een volmachtbewijs. Daarmee kan hij of zij namens u stemmen. De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. De gemachtigde kan uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Vraag uw schriftelijke volmacht op tijd aan, zodat u deze ook op tijd binnen hebt. Houd hierbij ook rekening met de postbezorging. De post kan er een aantal werkdagen over doen. Als de gemeente het volmachtbewijs heeft goedgekeurd, kan het volmachtbewijs niet meer worden ingetrokken.

Tot wanneer opsturen

Het formulier moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 om 17.00 uur bij ons binnen zijn.

Maximaal aantal volmachten

De gemachtigde kan uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Een gemachtigde kan voor maximaal 2 andere personen stemmen.

Geen geldig identiteitsbewijs meer?

Is uw identiteitsbewijs niet meer geldig? Dan moet u iemand een schriftelijke volmacht geven. Dit kan tot en met vrijdag 17 november 2023.

Geen stempas omdat u niet thuis bent?

Kunt u uw stempas niet thuis ophalen omdat u ergens anders bent? Dan kunt u ook een schriftelijke volmacht geven. Dit kan tot en met vrijdag 17 november 2023.

Stemmen voor iemand met een verstandelijke beperking

Heeft u een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen? Deze volmacht geldt niet voor verkiezingen en accepteert het stembureau niet.

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u machtigen om voor hem of haar te stemmen via de stempas of via een machtigingsformulier. De persoon die niet kan stemmen, moet dit uit zichzelf aan u vragen. Diegene moet de volmacht zelf ondertekenen.

Ronselen van volmachten is strafbaar

Een kiezer mag alleen uit zichzelf een volmacht geven. Het is strafbaar om aan een kiezer te vragen een volmacht te verlenen. Dat heet ook wel ronselen van volmachten. Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen.

Meer informatie

Voor meer informatie over alle verkiezingszaken neem contact op met Burgerzaken, telefoon 077 306 6666 of stuur een e-mail naar verkiezingen@peelenmaas.nl.

Bekijk ook: