Verkiezingen Europees Parlement

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt iedere 5 jaar gehouden. Het Europees Parlement bestaat uit 751 zetels (750 leden plus één voorzitter). Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig, afhankelijk van het aantal inwoners. 26 Europarlementariërs vertegenwoordigen de Nederlandse EU-burgers. Afgevaardigden voor het Europees Parlement worden per land gekozen. De verkiezingen vinden niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. De verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement is op 23 mei 2019.

Niet-Nederlanders die inwoners zijn van een lidstaat van de Europese Unie en als inwoner zijn ingeschreven bij een gemeente, kunnen zich laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement als u:

  • op dinsdag 9 april 2019 uw woonplaats heeft in Nederland 
  • op donderdag 23 mei 2019 18 jaar of ouder bent
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Registratie

Als u in Nederland wilt stemmen, dan moet u zich hiervoor registreren. Het registratieverzoekschrift wordt automatisch toegezonden. U kunt het formulier ook downloaden. Met dit formulier verklaart u dat u in Nederland stemt en niet in uw lidstaat van herkomst. Het verzoekschrift moet uiterlijk dinsdag 9 april 2019 zijn ontvangen.

De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang deze inwoner is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Het verzoekschrift bevat ook een verklaring dat deze inwoner niet is uitgesloten van het kiesrecht en uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken.

Voor meer informatie neem contact op  met het team KCC, cluster Burgerzaken. Telefoon: 077-306 66 66 of via e-mail verkiezingen@peelenmaas.nl.