Stemmen 

Op woensdag 22 november 2023 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Door te stemmen bepaalt u mee wat er de komende jaren in Nederland gebeurt.

Wie mag stemmen?

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent 18 jaar of ouder op 22 november 2023.
  • U heeft kiesrecht. Soms mogen mensen van de rechter niet meer stemmen. Dat heeft u geen kiesrecht meer. En mag u niet stemmen bij de verkiezingen.

Dit heeft u nodig om te stemmen

  • Uw stempas
  • een identiteitsbewijs. Een identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Stemmen met een verlopen paspoort of identiteitsbewijs

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet 23 november 2018 staan of een datum daarna.

  • Heeft u geen identiteitsbewijs of is dit meer dan 5 jaar verlopen?
  • En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen?

Dan kunt u een andere kiezer een schriftelijke volmacht verlenen om namens u te stemmen. U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen het formulier in. Lever het formulier uiterlijk vrijdag 17 november 2023 aan.

Identiteitsbewijs gestolen of kwijt

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing, afgegeven door de gemeente, kunt u toch stemmen. Neem dan ook een pasje met uw naam en foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.

Stemmen voor kiezers met een beperking

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte met uitzondering van de Sporthal D’n Adelaer in Maasbree. 

Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen, dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson heeft. U kunt zelf iemand meenemen om te helpen, of een stembureaulid om hulp vragen.

Stemmen, zo doe je dat

Binnenkort zijn er verkiezingen. U mag dan stemmen. Hoe het stemmen werkt, vertellen we u in deze video.

Om te kunnen stemmen, heeft u een stempas nodig. Deze krijgt u uiterlijk 2 weken voor de verkiezing thuis.

Heeft u geen stempas ontvangen, of bent u uw stempas kwijt? Vraag zo snel mogelijk een nieuwe aan bij de gemeente.

Voor de verkiezing krijgt u thuis de kandidatenlijst. Daarop staan de kandidaten die meedoen aan de verkiezing.

Weten waar u kunt stemmen? Kijk op uw stempas voor een stemlokaal bij u in de buurt. Of kijk op www.waarismijnstemlokaal.nl.

De stemlokalen zijn open van half 8 ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds.

Wanneer u naar het stemlokaal gaat, neemt u uw stempas en uw identiteitsbewijs mee. Let op: uw identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Kunt u niet zelf naar het stemlokaal komen? Dan kunt u een andere kiezer vragen om úw stem uit te brengen. Vul hiervoor de achterkant van uw stempas in. Geef deze samen met een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.

In het stemlokaal geeft u uw stempas aan het stembureaulid. Laat ook uw identiteitsbewijs zien.

U krijgt dan een stembiljet. Op het stembiljet staan de kandidaten waarop u kunt stemmen.

Met het stembiljet gaat u een stemhokje in. Dat doet u alleen. Heeft u vanwege uw lichamelijke gesteldheid hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand mee om u te helpen.

In het stemhokje vouwt u uw stembiljet open. Kleur het rondje rood voor de naam van de kandidaat op wie u wilt stemmen.Let op: u mag maximaal één vakje rood kleuren, anders is uw stem niet geldig.

U kunt uw stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen. Uw stem heeft geen invloed op welke kandidaat er wordt gekozen, maar uw stem telt wel mee voor de opkomst.

Vouw uw stembiljet weer dicht en stop deze in de stembus. U heeft nu gestemd.

Wilt u meer weten over de verkiezing of hoe de stemmen geteld worden? Kijk dan op www.elkestemtelt.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over alle verkiezingszaken neem contact op met Burgerzaken, telefoon 077 306 6666 of stuur een e-mail naar verkiezingen@peelenmaas.nl