Referendum 21 maart 2018

Op 21 maart kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Op dezelfde dag kunt u stemmen voor de gemeenteraad van Peel en Maas.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)

Het raadgevend referendum gaat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:
De taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
De voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
Hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Wie mogen in Peel en Maas stemmen voor het referendum?

Om te mogen stemmen moet u:

  • De Nederlandse nationaliteit hebben.
  • 18 jaar of ouder zijn op 21 maart 2018.
  • Op 5 februari 2018 in de gemeente Peel en Maas ingeschreven staan.
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Kiezerspas aanvragen voor stemmen in andere gemeente

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dit geldt alleen voor het referendum.

U kunt een kiezerspas schriftelijk en mondeling aanvragen.

Schriftelijke aanvraag kiezerspas

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas kan tot uiterlijk 16 maart 2018. Gebruik hiervoor het formulier Verzoek om een kiezerspas (PDF, 1.6 MB). U kunt het afgeven bij de receptie van het Huis van de Gemeente of sturen naar: Gemeente Peel en Maas, verkiezingen, Postbus 7088, 5980 AB Peel en Maas. Mailen of faxen van het formulier is niet toegestaan.

Mondelinge aanvraag kiezerspas

Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot 20 maart 2018 tot 12.00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas melden bij de afdeling Burgerzaken. 

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u zelf niet uw stem uitbrengen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen via een machtiging.

Dit kan op de volgende 2 manieren:

  • Via de stempas.
    Dit is alleen mogelijk bij iemand uit dezelfde gemeente. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in (de stempas ontvangt u uiterlijk 24 februari 2018). U en de gemachtigde ondertekenen de stempas. U moet deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet hij of zij, naast zijn eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het stembureau.
  • Via het machtigingsformulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 130.8 kB). U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten het formulier ondertekenen.

Het indienen van het formulier kan tot uiterlijk 16 maart 2018. Mailen of faxen van het formulier is niet toegestaan. Als u de stempas al heeft ontvangen dan doet u die bij het formulier. U kunt het afgeven bij de receptie van het Huis van de Gemeente of sturen naar Gemeente Peel en Maas, t.a.v. Verkiezingen, Postbus 7088, 5980 AB Peel en Maas. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij of zij voor u kan stemmen.

Wettekst Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017