Kandidatenlijst inleveren

Op dinsdag 23 april 2024 leveren partijen die deel willen nemen aan de Europees Parlementsverkiezing hun kandidatenlijsten in. Dit doen deze partijen bij het centraal stembureau (de Kiesraad). Op 24 april 2024 onderzoekt de Kiesraad de kandidatenlijsten. Partijen kunnen daarna nog 2 dagen eventuele verzuimen herstellen.

Op de kandidatenlijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Uw partij levert op 23 april 2024 tussen 09.00 en 17.00 uur de kandidatenlijst en de andere stukken in bij de Kiesraad.

Formulier Kandidatenlijst

Met het formulier Kandidatenlijst model H1 (PDF, 135.9 kB) stelt u kandidaten verkiesbaar voor een verkiezing.

Bekendmaking geldige lijsten en partijen

De Kiesraad maakt op 29 april 2024 in een openbare zitting bekend welke lijsten en welke kandidaten op de lijsten geldig zijn verklaard. Tegen de beslissingen over de geldigheid van lijsten kan binnen 4 dagen beroep worden ingesteld. Dit wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State doet uiterlijk 6 dagen later uitspraak. Daarna zijn de kandidaten onherroepelijk vastgesteld.