Kandidaatstelling

Op maandag 9 oktober 2023 leveren partijen die deel willen nemen aan de Tweede Kamerverkiezing hun kandidatenlijsten in. Dit doen deze partijen bij het centraal stembureau (de Kiesraad). Op 10 oktober 2023 onderzoekt de Kiesraad de kandidatenlijsten. Partijen kunnen daarna nog 2 dagen eventuele verzuimen herstellen.

Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de Tweede Kamerverkiezing. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren.

Model H 1 (Kandidatenlijst)

Met het formulier Kandidatenlijst model H1 (PDF, 135.9 kB) stelt u kandidaten verkiesbaar voor een verkiezing.

Bekendmaking geldige lijsten en partijen

De Kiesraad maakt op 13 oktober 2023 in een openbare zitting bekend welke lijsten en welke kandidaten op de lijsten geldig zijn verklaard. Tegen de beslissingen over de geldigheid van lijsten kan binnen 4 dagen beroep worden ingesteld. Dit wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State doet uiterlijk 6 dagen later uitspraak. Daarna zijn de kandidaten onherroepelijk vastgesteld.