Gemeenteraadsverkiezing en referendum

Op woensdag 21 maart 2018 is de verkiezing van de gemeenteraad van Peel en Maas. Op deze dag wordt ook het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden.

Wie mag stemmen

Voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen naast burgers met de Nederlandse nationaliteit ook burgers met een andere EU-nationaliteit stemmen. Hebt u een nationaliteit van buiten de Europese Unie (EU), dan moet u vijf jaar onafgebroken in Nederland wonen en in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. Voor het raadgevend referendum heeft u de Nederlandse nationaliteit nodig. Lees meer hierover op de pagina Referendum 21 maart 2018.

Stempas krijgen

Uiterlijk 24 februari 2018 krijgt u één of twee persoonlijke stempas(sen) thuisgestuurd. Met deze stempassen kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente Peel en Maas stemmen. De kandidatenlijsten (één per huishouden) worden op donderdag 8 maart 2018 bezorgd.

Meenemen naar het stembureau

Om te kunnen stemmen, neemt u mee:

  • Uw stempas
  • Uw legitimatiebewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn (geldig tot 22 maart 2012 of later) Heeft u geen legitimatiebewijs of is deze meer dan 5 jaar verlopen? U kunt dan aan iemand een schriftelijke volmacht verlenen om namens u te stemmen.

Extra meenemen als u ook voor een ander stemt (volmacht)

Gaat u ook de stem van iemand anders uitbrengen? Dan heeft u het volgende nodig:

  • De ingevulde achterkant van een stempas met de kopie van de legitimatie van degene voor wie u de stem uitbrengt of de schriftelijke volmacht van degene voor wie u de stem uitbrengt.

Geen stempas ontvangen of kwijt

Heeft u op 7 maart 2018 geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas (PDF, 1.9 MB) aanvragen. Dit kan schriftelijk of mondeling.

  • Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk 16 maart 2018 zijn ontvangen.
  • Het mondelinge verzoek moet uiterlijk op 20 maart 2018 om 12.00 uur zijn gedaan.

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u zelf niet uw stem uitbrengen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen via een machtiging.

Dit kan op de volgende 2 manieren:

  • Via de stempas.
    Dit is alleen mogelijk bij iemand uit dezelfde gemeente. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in (de stempas ontvangt u uiterlijk 24 februari 2018). U en de gemachtigde ondertekenen de stempas. U moet deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet hij of zij, naast zijn eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het stembureau.
  • Via het machtigingsformulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 130.8 kB). U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten het formulier ondertekenen.

Het indienen van het formulier kan tot uiterlijk 16 maart 2018. Mailen of faxen van het formulier is niet toegestaan. Als u de stempas al heeft ontvangen dan doet u die bij het formulier. U kunt het afgeven bij de receptie van het Huis van de Gemeente of sturen naar Gemeente Peel en Maas, t.a.v. Verkiezingen, Postbus 7088, 5980 AB Peel en Maas. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij of zij voor u kan stemmen.

Stemlokalen

U kunt met uw stempas uw stem uitbrengen in een willekeurig stembureau binnen de gemeente Peel en Maas van 07.30 uur tot 21.00 uur. Op uw stempas staat het dichtstbijzijnde stembureau vermeld. Stemlokaal 11 is minder toegankelijk voor mindervaliden.

Stemlokalen in Peel en Maas
Stemlokaal Naam  Adres Postcode Woonplaats
1. Huis van de Gemeente (kantine) Wilhelminaplein 1 5981 CC Panningen
2. De Houberij (kleine zaal) Kerkstraat 68 5981 CH Panningen
3. Basisschool De Wissel Schoutenring 34 5981DS Panningen
4. Feestzaal de Zoes Molenstraat 7 5988 EM Helden
5. Dorpscentrum Kerkeböske (Gasterie) Aan de Koeberg 3 5988 NE Helden
6. De Wieksjlaag Kanaalstraat 94 5986 AH Beringe
7. De Ankerplaats Past. Vullinghsstraat 3 5985 PG Grashoek
8. Gemeenschapshuis De Sprunk Meester Caelersstraat 30 5984 PJ Koningslust
9. Gemeenschapshuis 't Erf Kapelaan Nausstraat 5 5987 AR Egchel
10. Niëns Horeca (Provence zaal) Baarlosestraat 4 5993 AW Maasbree
11. Mafcentrum Past. Leursstraat 12 5993 CC Maasbree
12. Hoës van Bree Kennedyplein 5 5993 BT Maasbree
13. Zorgcentrum Ter Borcht Zuivelstraat 5 5991 AN Baarlo
14. Basisschool De Diamant Hertog van Gelrestraat 47 5991 BN Baarlo
15. Sporthal De Kazing Huissen 3 5991 PX Baarlo
16. Gemeenschapshuis de Paort Markt 2 5995 BB Kessel
17. Woonzorgcomplex Hof van Kessel Koninginnelaan 14 5995 XZ Kessel
18. Gemeenschapshuis Kessel-Eik Lindelaan 4 5995 NM Kessel-Eik
19. Zorgcentrum Sint Jozef Kapelkesweg 1 5768 AW Meijel
20. Gemeenschapshuis d'n Binger Alexanderplein 2 5768 BE Meijel
21. Oranjehotel (Buitenzaal) Raadhuisplein 11 5768 AR Meijel


Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.