Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie voert jaarlijks onderzoeken uit naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Ze stelt daarbij de vragen: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken? Is gedaan wat moest worden gedaan en heeft het gekost wat het mocht kosten?

Onafhankelijk onderzoek

De rekenkamercommissie is volledig onafhankelijk en beslist zelf naar welk onderwerp zij onderzoek doet, maar zowel de gemeenteraad als de inwoners van Peel en Maas kunnen suggesties doen voor een concreet onderwerp.

U kunt daarvoor contact opnemen met de secretaris van de rekenkamercommissie, Frank Wijnen. Hij is te bereiken via e-mail rekenkamer@peelenmaas.nl of telefoonnummer 077 306 6666.

Samenstelling
Naam Functie
Thijs Berkers Voorzitter
Edward Wezenberg Lid
Frits Berben Lid
John Timmermans Lid
Frank Wijnen Secretaris

Documenten