Changes to Town Hall services

Zugang zum Gemeindehaus

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Changes to Town Hall services in Arabic

Aangepaste dienstverlening Huis van de Gemeente

Verloop van de vergadering

De burgemeester opent de vergadering en heeft heet iedereen welkom. Samen bespreken jullie de agenda van de middagdag.

  1. een van de kinderwethouders vertelt kort waarom het voorstel geselecteerd is.
  2. het voorstel wordt door de kinderraadsleden gepresenteerd
  3. de beslispunten komen in beeld
  4. alle kinderraadsleden mogen vragen stellen en hun mening geven
  5. zijn er ideeën om het voorstel nog beter te maken

Als alle voorstellen aan bod geweest zijn hebben we een soort pauze. We noemen dat een schorsing. We gaan dan wat drinken en in 4 groepjes uit elkaar. Voor elk voorstel komt een groepje bij elkaar, om te kijken of er bij de beslispunten nog iets aangepast moet worden. Bij elk groepje komt een gemeenteraadslid jullie helpen.

Daarna gaat iedereen weer op zijn plek zitten en mag elke school een stem per voorstel uitbrengen. Spreek dus van te voren af welk kinderraadslid, bij welk onderwerp, namens de school een stem uitbrengt.

Je stem breng je uit door je vinger, op het juiste moment op te steken bij de vraag of je voor of tegen het voorstel bent. Steek je vinger duidelijk op en laat hem in de lucht tot alle vingers geteld zijn.