Sttt...nog even geheim houden

Afgelopen donderdag hebben de wethouders van de kinderraad zich gebogen over alle 17 binnengekomen voorstellen voor de kinderraad.

Dat was geen gemakkelijke keuze. We geven jullie als schoolcoördinatoren vast mee welke voorstellen gekozen zijn. De vraag is om dit nog niet aan de kinderen te vertellen of het nieuws te delen!! Ook als het voorstel van jullie school niet uitgekozen is. Verderop in de nieuwsbrief wordt duidelijk waarom. Alvast bedankt!

Selectieproces

Tijdens het selectieproces bleek dat er voorstellen tussen zaten die op elkaar leken. In de uiteindelijke selectie zitten 2 onderwerpen waarvoor we voorstellen hebben ontvangen die op elkaar lijken. Na overleg met de kinderwethouders, vragen we deze scholen de plannen samen te voegen en tijdens de raadsvergadering ook samen een presentatie over het onderwerp te houden. Deze twee onderwerpen staan 8 april op de agenda van de kinderraad waardoor er genoeg ruimte is voor afstemming tussen de scholen. 

Keuzes voor 22 januari 2020

De volgende scholen mogen een presentatie over het ingestuurde onderwerp verzorgen tijdens de kinderraadsvergadering van 22 januari 2020.

  • De Horizon Grashoek
  • De Liaan Helden
  • De School in Maasbree
  • Omnibus Baarlo

Keuzes voor 8 april 2020

De volgende scholen mogen een presentatie over het ingestuurde onderwerp verzorgen tijdens de kinderraadsvergadering van 8 april 2020.

  • Onder de linden Beringe samen met De Pas Helden
  • De Nieuwe school Panningen samen met De diamant Baarlo

Op 8 april besteden we tijdens de vergadering ook aandacht aan de vraag van de gemeenteraad, de kinderraad te betrekken bij het speeltuinenbeleid. Hoe we dat precies gaan doen gaan we verder uitwerken en daar komen we nog op terug.
Wij bedanken alle scholen en kinderen voor de ingeleverde voorstellen. Er zaten veel leuke, zorgzame en groene ideeën bij. Van de wethouders moesten we benadrukken dat het echt heel moeilijk was om een keuze te maken.

Presentaties

De gekozen voorstellen variëren van helemaal uitgewerkt tot een globaal idee. Het is wel de bedoeling dat het voorstel uitgewerkt wordt zoals in de richtlijnen aangegeven is. De kinderraad moet op basis van het idee, de richtlijnen (PDF, 326.4 kB) die meegegeven zijn en het beschikbare budget wel goed een afweging kunnen maken op 22 januari.

De gemeenteraadsleden uit de werkgroep zijn bereid om met de kinderraadsleden mee te kijken en willen graag tips geven over het presenteren van de voorstellen op 22 januari (voorstellen voor 8 april volgen later). Hieronder vinden jullie een overzicht met dagdelen waarop raadsleden beschikbaar zijn. Laat via kabinet@peelenmaas.nl weten welk moment het best past in jullie planning. Dan laten wij weten, welk raadslid op het gewenste tijdstip komt om te helpen. Wij vinden het ook fijn om een seintje te krijgen als er geen gebruik gemaakt wordt van dit aanbod.

  • Woensdag 8 januari Tijdstip tot 11 uur mogelijk
  • Donderdag 9 januari  Tijdsstip in ochtend / middag mogelijk
  • Maandag 13 januari Tijdstip in ochtend / middag mogelijk
  • Dinsdag 14 januari Tijdstip in ochtend / middag mogelijk

Op 15 januari voor 10.00 uur moeten alle presentaties voor de vergadering van 22 januari klaar en aangeleverd zijn via kabinet@peelenmaas.nl. De 15e krijgen alle kinderraadsleden de voorstellen zodat ze zich kunnen voorbereiden op de vergadering van 22 januari.