Speeltuinen onderzoek

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we dit onderzoek via de kinderraadsleden zouden uitzetten. Om voldoende meningen te verzamelen zouden we het op prijs stellen als we dit toch klassikaal mogen doen in de klassen waar kinderraadsleden in zitten.

Het onderzoek bestaat uit 6 a 7 vragen. Daar zitten gesloten vragen met antwoordopties en een aantal open vragen tussen. Daarvoor gaan we de mentimeter inzetten. Een online vragentool. We verwachten dat het maximaal 10 minuten in beslag neemt. Er kunnen tegelijkertijd zoveel kinderen en klassen mee doen als wenselijk is.

Elk kind heeft een eigen device met internet nodig. Ieder kind logt in op www.menti.com en krijgt een toegangscode. Verder zullen we jullie hierin begeleiden. Een van de raadsleden (video)belt op een afgesproken tijdstip in en loopt samen met de klas(sen) door de vragen heen.

Het raadslid heeft ook de toegangscode voor de vragenlijst. Als de vragen ingevuld zijn wordt het (video)belgesprek afgerond. Het raadslid dat contact op neemt ziet na elke vraag de reacties en kan die globaal terug geven aan de klas. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in het maken van nieuw speeltuinbeleid.

Afspraak maken

Deze enquête/mentimeter willen we tussen maandag 29 juni t/m woensdag 8 juli 2020. (met uitzondering van dinsdagmiddag 7 juli 2020) afnemen. Graag horen we van jullie school op welke dag en welk tijdstip jullie willen meewerken. Dit moment kiezen jullie zelf. Er kunnen meerdere klassen tegelijk deelnemen, dat heeft onze voorkeur.

Jullie aanmelding om mee te doen aan deze enquête ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 26 juni 2020 via e-mail Kabinet Peel en Maas.

Vermeld bij uw aanmelding s.v.p. het volgende:

  • op welke datum/tijdstip deze enquête afgenomen kan worden.
  • hoeveel kinderen meedoen met de enquête.
  • en het rechtstreeks telefoonnummer waarop je te bereiken bent.
  • na aanmelding neemt het betreffende raadslid vooraf nog contact op.