Opzet raadsvergadering 22 januari 2020

Tijdens de raadsvergadering van 22 januari staan 4 onderwerpen op de agenda. Na de opening van de vergadering licht een van de kinderwethouders toe waarom de keuze van de wethouders gevallen is op dit onderwerp.

Daarna geven de raadsleden van de school een korte presentatie over het voorstel. Uiteraard kunnen alle kinderraadsleden vragen stellen. Als alle voorstellen op de bovenstaande manier aan bod gekomen zijn lassen we een pauze in.

Raadsleden kunnen dan nog even overleggen, ook met raadsleden van andere scholen. Als laatste is het de bedoeling om keuzes te maken.