Korte evaluatie, invullen!

Ook voor het schooljaar 2020/2021 gaan wij weer een kinderraad opzetten. Dit eerste jaar hebben we samen veel ervaringen opgedaan, daar willen we van leren en de opzet verbeteren. Wij stellen het op prijs als jullie als leerkrachten per school één enquête invullen.

De enquête bestaat uit 10 vragen die online, anoniem ingevuld kan worden. We hebben het aantal vragen beperkt gehouden. We stellen het op prijs als we de reacties nog voor de zomer binnen krijgen.