Kinderraadsvoorstellen maken

Welk idee/voorstel wil jullie school graag insturen voor de kinderraad? Het is de bedoeling dat iedere school één voorstel inlevert.

De raadsvoorstellen worden beoordeeld door de kinderwethouders samen met de raadswerkgroepleden. Uit de 17 voorstellen wordt een selectie gemaakt voor de eerste kinderraadsvergadering in januari 2020. Gebruik voor het indienen van het voorstel het sjabloon dat u op korte termijn krijgt toegezonden en e-mail dit vóór 30 november 2019 naar kabinet@peelenmaas.nl.

Begeleiding of vragen?

Heeft u vragen over het opstellen van een kinderraadsvoorstel dan kun je contact opnemen met een raadslid van de gemeente Peel en Maas. Wilt u het bespreken met een leerkracht dan kunt u hierover contact opnemen met Pascal Ueberbach, pascaluh@nieuweschool.nu.

Digitaal voorstel indienen