Invulling andere functies

Voor de kinderraad zijn we ook op zoek naar  vijf wethouders, een griffier, een journalist, een fotograaf en een bode. Jaarlijks wordt gerouleerd tussen scholen wie, voor welke functie een leerling mag leveren.

Voor dit schooljaar is de volgende verdeling gemaakt:

Andere functies
Basisschool Functie
Nieuweschool  1 wethouder
De Diamant  1 wethouder
De Liaan  1 wethouder
Onder de Linden  1 wethouder 
Den Doelhof  1 wethouder 
De Violier  1 griffier
De Kemp  1 journalist
Onder de Linden  1 fotograaf
dr. Poels  1 bode

We willen jullie vragen om uiterlijk 1 november 2019 de naam van de leerling met de functie die hij of zij gaat vervullen te mailen naar kabinet@peelenmaas.nl.