Nieuwe lokale regels in Peel en Maas

Geplaatst op vrijdag 10 september 2021

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 6 juli 2021 de APV Peel en Maas 2021 vastgesteld. In de nieuwe APV zijn onder andere regels opgenomen voor horecazaken, campings en recreatieparken en voor verhuurders van woningen.

Algemene Plaatselijke Verordening

APV staat voor Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin legt de gemeenteraad regels vast op het gebied van openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en uiterlijk aanzien van de gemeente. De APV is een aanvulling op landelijke wetten en regels. Elke gemeente heeft een APV. De APV wordt regelmatig herzien en nieuwe ontwikkelingen worden dan meegenomen.

Horecazaken, campings en recreatieparken

Volgens de regels van de nieuwe APV zijn horecazaken, campings en recreatieparken vanaf nu vergunningplichtig. Dit betekent dat er een exploitatievergunning nodig is om een horecazaak, camping of recreatiepark te exploiteren. Met de vergunning kan beter toezicht worden gehouden op eventuele verstoringen van de openbare orde en het voorkomen of beperken van overlast of strafbare feiten. Wij realiseren ons dat het bij veruit de meeste horecazaken, campings en recreatieparken in de gemeente Peel en Maas goed gaat en dat verstoringen van de openbare orde, overlast en/of strafbare feiten niet aan de orde zijn. Helaas zijn er ook enkele locaties waar zich wel onwenselijke situaties voordoen of dat daar een vermoeden van bestaat. Met de vergunningplicht willen we hier meer grip op krijgen en dit tegengaan. In diverse andere gemeenten geldt deze vergunningplicht ook.

In elk geval geldt de vergunningplicht voor nieuwe horecazaken, campings en recreatieparken die vanaf nu worden opgericht. Hoe bestaande bedrijven aan de vergunningplicht kunnen voldoen, wordt bepaald in een uitvoeringsplan. Op het moment dat dit plan gereed is, ontvangen horecazaken, campings en recreatieparken in de gemeente Peel en Maas meer informatie.

Meldplicht verhuur woningen

Mensen of bedrijven die een woning of een deel van een woning verhuren zijn volgens de regels van de nieuwe APV verplicht dit te melden bij de gemeente. Deze verhuur wordt kamergewijze verhuur genoemd. Het geldt voor verhuur aan bijvoorbeeld arbeidsmigranten, studenten of toeristen (bijvoorbeeld een Bed & Breakfast aan huis of verhuur via Airbnb). Als alle personen aan wie wordt verhuurd staan ingeschreven op dat adres in het bevolkingsregister (BRP), dan is een melding niet nodig. Het bijhouden van het nachtregister en het betalen van verblijfsbelasting was al verplicht. Mogelijk komt er over een tijd landelijke wetgeving, waarmee de meldplicht wordt vervangen door een verhuurdersvergunning.

Regel vergunning voor een bedrijf

In de nieuwe APV is ook een bepaling toegevoegd die de burgemeester de mogelijkheid geeft om gebouwen, gebieden of bedrijven aan te wijzen waarbij het zonder vergunning niet is toegestaan om een bedrijf uit te oefenen. Deze bepaling kan de burgemeester inzetten als de leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid onder druk staat.

Publicatie

De nieuwe APV is te vinden op de website officiële bekendmakingen.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met gemeente Peel en Maas via telefoonnummer 077 306 6666 of per e-mail.