Voortgang coalitievorming Peel en Maas

Geplaatst op donderdag 3 mei 2018

Op donderdag 19 april 2018 spraken de fractievoorzitters van het CDA, Lokaal Peel & Maas en de VVD het vertrouwen in elkaar uit om de nieuwe coalitie in de gemeente Peel en Maas te vormen. Deze nieuwe coalitie gaat zich samen met de gemeenteraad en het college optimaal inzetten voor het goede leven in Peel en Maas.

De presentatie van het akkoord

De ambitie van deze coalitie en de manier waarop zij deze vorm wil geven, is verwoord in het coalitieakkoord 2018-2022.
Dit coalitieakkoord wordt op 15 mei 2018 in een openbare raadsvergadering aangeboden aan de gemeenteraad, waarbij ook de kernpunten van het akkoord gepresenteerd zullen worden.

In gesprek met de raad

De bespreking van het coalitieakkoord kan dan op dinsdag 29 mei 2018 plaatsvinden in een openbare bijeenkomst van de raad. Hierbij zijn alle partijen van harte uitgenodigd om hun inbreng te leveren. Allen hebben dan voldoende tijd om dit akkoord door te nemen. De nieuwe coalitie vindt het erg belangrijk om met de hele gemeenteraad bij te dragen aan het goede leven in Peel en Maas.