Openbare zitting uitslag verkiezingen en referendum

Geplaatst op dinsdag 20 maart 2018

Op vrijdag 23 maart 2018 is om 10.00 uur de openbare zitting van het centraal stembureau. Daarin wordt de uitslag van de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Peel en Maas bekend gemaakt. Alle belangstellenden zijn welkom.

Ter inzage processen-verbaal verkiezing gemeenteraad en referendum

De processen-verbaal opgemaakt door de stembureau's (verbaal N10) en het proces-verbaal vastgesteld door de burgemeester (verbaal N11) kunt u inzien in het Huis van de gemeente tijdens de openingsuren vanaf  vrijdag 23 maart om 12.00 uur tot dat over de toelating van de nieuwe raadsleden is beslist.

De ter inzagelegging geldt ook voor de processen-verbaal N10 en N11, die zijn opgemaakt voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Informatie of vragen

Voor meer informatie over alle verkiezings- en referendumzaken, neem contact op met de medewerkers van het Klant Contact Centrum (cluster Burgerzaken) of mail naar verkiezingen@peelenmaas.nl.