Registratie politieke partijen vóór 27 december 2017

Geplaatst op woensdag 6 december 2017

Politieke groeperingen (zoals verenigingen) kunnen zich registeren als ze mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Een verzoek hiertoe moet uiterlijk woensdag 27 december 2017 schriftelijk bij het centraal stembureau van Peel en Maas binnen zijn.

De politieke groepering moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de naam niet al bij het centraal stembureau is geregistreerd. De naam mag niet meer dan 35 letters of andere tekens hebben.

Dit geldt niet voor de namen, die al geregistreerd zijn voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten.

Registratie

Voor deze registratie moet een waarborgsom van EUR 112,50 worden overgemaakt op rekeningnummer NL25 BNGH 0285 1440 14 van de gemeente Peel en Maas. De betaler krijgt hiervan een bewijs van ontvangst. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing, krijgt u de waarborgsom terug.

Bij het registratie verzoek moet u onderstaande stukken aanleveren:

  1. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen
  2. een bewijs van inschrijving in het Kamer van Koophandel-register
  3. een bewijs van betaling van de waarborgsom
  4. een verklaring van de politieke groepering van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Informatie en vragen 

Voor meer informatie over alle verkiezingszaken kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Klant Contact Centrum, cluster Burgerzaken of stuur een e-mail naar verkiezingen@peelenmaas.nl.