Nieuws bestuur en organisatie

Nieuwe leden voor Dagelijks Bestuur P10

20 juni 2018 - Tijdens de jaarlijkse Zomersessie van de P10 heeft het Algemeen Bestuur (AB) vandaag in de gemeente Bronckhorst vier nieuwe leden gekozen voor het Dagelijks Bestuur (DB).

College on tour in Peel en Maas

25 mei 2018 - In de 11 dorpen van onze gemeente gebeuren enorm veel mooie dingen, onze nieuwe bestuurders gaan daarom graag de dorpen in om dit te beleven.

Presentatie coalitieakkoord 2018-2022

15 mei 2018 - Op dinsdag 15 mei 2018 is tijdens de openbare raadsvergadering het coalitieakkoord voor 2018-2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Daarnaast zijn tijdens deze bijeenkomst de vier wethouders geïnstalleerd en de nieuwe raadsleden voor de komende periode benoemd.

Voortgang coalitievorming Peel en Maas

3 mei 2018 - Het coalitieakkoord wordt op 15 mei 2018 in een openbare raadsvergadering aangeboden aan de gemeenteraad, waarbij ook de kernpunten van het akkoord gepresenteerd zullen worden.

Update stand van zaken coalitiebesprekingen 19 april 2018

19 april 2018 - Op 19 april 2018 hebben het CDA, Lokaal Peel en Maas en de VVD een update gegeven over de coalitiebesprekingen.

Stand van zaken coalitiebesprekingen

5 april 2018 - Op 29 maart 2018 heeft CDA Peel en Maas aangekondigd de mogelijkheden te onderzoeken naar drie coalitieopties.

Koninklijke Onderscheiding Han Coenen uit Baarlo

28 maart 2018 - Op woensdagavond 28 maart 2018 heeft burgemeester Wilma Delissen – van Tongerlo, tijdens de raadsvergadering een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

Uitnodiging bevindingen coalitiebesprekingen eerste gespreksronde

28 maart 2018 - Op donderdag 29 maart 2018 doet CDA Peel en Maas samen met de andere lijsttrekkers openbaar verslag van de bevindingen in de eerste gespreksronde die de partij heeft gehad met alle politieke partijen.

Peel en Maas 10e Cittaslow gemeente van Nederland

17 maart 2018 - Op vrijdag 16 maart 2018 is de gemeente Peel en Maas verwelkomd tot het internationale netwerk van Cittaslow.

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord ter inzage

9 februari 2018 - Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg Noord maakt bekend, dat in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure vanaf uiterlijk 9 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt: