Hoogst haalbare energielabel toegekend aan het Huis van de Gemeente

Geplaatst op vrijdag 7 april 2017

We hebben onze ambitie om in het Huis van de Gemeente op een duurzame manier om te gaan met warmte en energie, dubbel en dwars waar gemaakt. Op 7 april heeft Henk Wulms van Unielabel het hoogst haalbare energielabel overhandigd aan wethouder Paul Sanders. Om dit label, A++++, te behalen worden hoge eisen gesteld. Het Huis van de Gemeente heeft hiermee aangetoond zeer duurzaam te zijn. We zijn ontzettend trots op dit resultaat.

Energielabel

Een energielabel is een certificaat waaruit blijkt hoe energiezuinig een pand is. Dit wordt aangegeven op een schaal van A++++ (zuinig) tot en met G (onzuinig). Welke waarde een pand krijgt is afhankelijk van enkele factoren, onder andere het bouwjaar, isolatiewaarden, glastypen, aanwezige installaties en de gebruiksfunctie van het pand.

Duurzaam ontwerpen

Tijdens het ontwerpen en bouwen van het Huis is er op verschillende manieren rekening gehouden met duurzaamheid. Van duurzaam FSC hout tot herbruikbare materialen en de manier waarop we omgaan met warmte en energie. Vooral dit laatste is van invloed op het energielabel.
“Zonnepanelen, na-isolatie, ijsverwarming en hr+++ glas, het heeft allemaal bijgedragen aan dit fantastische resultaat. Soms nieuwe en innovatieve technieken, maar ook gewoon maatregelen die veel inwoners thuis toepassen. Bij veel van deze technieken hebben lokale ondernemers en bedrijven een rol gespeeld. Door bij deze verbouw slim te ontwerpen en bouwen, besparen wij nu op het dagelijks gebruik van het gebouw”, aldus wethouder Paul Sanders.

Henk Wulms van Unielabel: “In Nederland zijn nog maar enkele gebouwen die een A++++ label hebben. Bij een energielabel vanuit deze methodiek wordt nagegaan of ook daadwerkelijk alle maatregelen zijn uitgevoerd, zoals vooraf is afgesproken en vastgelegd. Dit betekent dat alles aangetoond moet worden aan een onafhankelijke instantie. Tijdens de bouw moeten diverse foto's worden gemaakt en leveringsbonnen met alle specificaties van de toegepaste materialen moeten overlegd worden. Dit bleek ook bij de bouw van het Huis van de Gemeente niet zo eenvoudig te zijn.”

In cijfers

Het Huis heeft voor de klimaat- en verlichtingsinstallaties per jaar 122,7 MJ/m2 nodig, dit zorgt voor 7,5kg/m2 CO2-emissie. Als je dat vergelijkt met termen die je in de meterkast tegenkomt, verbruikt het Huis 13,3 kWh/m2 elektriciteit, 0,0 m3/m2 gas, 0,0 GJ/m2 warmte.