Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie ter ondersteuning van de gemeenteraad. Zij onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur.

Heeft u ideeën over een onderwerp dat onderzocht kan worden, neem dan contact op met de rekenkamercommissie. Stuur een e-mail  naar rekenkamer@peelenmaas.nl of neem telefonisch contact op via 077 306 6666.