Contact met de Raad

Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de Griffie terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad. Neem hiervoor telefonisch contact op met de Grifie.

Spreekrecht

Wilt u inspreken in een vergadering? U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan.

In een raadsvergadering mag u maximaal 5 minuten spreken en in een commissievergadering maximaal 3 minuten. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Neem dan uiterlijk 8 uur vóór aanvang van de vergadering contact op met de griffie.