Blog

Laatste raadsvergadering 2019

Krediet voor Toekomstbeeld Helden, pilot Hulp bij de Huishouding in aangepaste vorm verder.
Opiniërende raadsvergadering dinsdag 3 december 2019

Krediet voor De Sprunk unaniem toegekend

De agenda van de raadsvergadering van dinsdag 3 december was goed gevuld met diverse onderwerpen. Acht van de elf raadsvoorstellen werden aangenomen, waaronder de kredietaanvraag voor de onderwijshuisvesting in De Sprunk in Koningslust.
Begroting 2020 Dinsdag 12 november 2019

Algemene Beschouwingen: raad discussieert over begroting 2020

Raad wil grotere rol bij belangrijke onderwerpen.
Opiniërende Raadsvergadering dinsdag 8 oktober 2019

Kinderraad en reeks kleine bestemmingsplannen: gemakkelijk avondje voor gemeenteraad

De Kinderraad kan definitief aan de slag, en ook de verplaatsing van zorgwijngaard Vineacura naar Helden heeft definitief groen licht. In een korte vergadering tikte de gemeenteraad in recordtempo een serie eenvoudige, politiek ongevoelige agendapunten af.
Besluitvormende Raadsvergadering 17 september 2019

Bestemmingsplannen aangenomen

Op dinsdag 17 september 2019 vond een Besluitvormende Raadsvergadering plaats. De agenda was beperkt, met twee aangehouden raadsvoorstellen: een over het bestemmingsplan Stille Wille en een over het bestemmingsplan Zandbergweg 11.
Opiniërende Raadsvergadering 3 september 2019

Drukbezochte raadsvergadering

Op dinsdag 3 september 2019 was de eerste raadsvergadering na het zomerreces, en het was meteen een drukte van belang. Behalve nagenoeg de voltallige raad waren er veel belanghebbenden die met veel interesse naar de beraadslagingen luisterden.
Besluitvormende raadsvergadering 2 juli 2019

Kadernota 2020 aangenomen

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 2 juli, de laatste voor het zomerreces, werd de Kadernota 2020 behandeld. In de Kadernota presenteert het college op hoofdlijnen haar plannen voor het komend jaar.
Besluitvormende Raadsvergadering 25 juni 2019

Raadsmeerderheid: geen overhaaste ‘brede dialoog’ over toekomstbestendige landbouw

Er komt op niet al te lange termijn een brede dialoog in Peel en Maas over een meer natuurvriendelijke landbouw in deze regio.
Opiniërende Raadsvergadering 11 juni 2019

Voorbereidingskrediet basisschool Den Doelhof leidt tot behoorlijk debat in de Raad

Het waren kleine en grote ergernissen waar de raad zich op dinsdag 11 juni 2019 over boog. De grootste ergernis betrof de voorbereidingskosten voor de nieuwe basisschool in Meijel. Een andere was de hondenpoep. Ook een discussie over landbouw en natuurbehoud kwam voorbij.
Besluitvormende Raadsvergadering 21 mei 2019

Besluitvormende Raadsvergadering 21 mei 2019 vervalt

Omdat alle agendapunten al zijn behandeld en aangenomen, vervalt de Raadsvergadering van 21 mei 2019.