Raadsvergadering 14 april 2020

Vrijwel lege raadszaal: lokale democratie in tijden van corona

Geplaatst op vrijdag 24 april 2020

Tien minuten en elf seconden, zo lang duurde de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Het was een vergadering zonder publiek en met slechts één raadslid aanwezig. De merkwaardige setting had natuurlijk te maken met het coronacrisis, die gewoon vergaderen onmogelijk maakt. Toch werden er besluiten genomen.

Burgemeester en raad waren eerder deze maand overeengekomen om een beroep te doen op artikel 20 van de Gemeentewet. Die maakt het mogelijk om ook zonder het zogeheten ‘quorum’ (de helft plus één raadsleden aanwezig) een vergadering te beleggen. 

Om zo min mogelijk mensen te laten samenkomen, werd CDA-fractievoorzitter John Timmermans aangewezen om als enige aanwezig te zijn. De rest van de raad kon, net als andere geïnteresseerden, de vergadering live volgen (of later terugkijken) via de gebruikelijke uitzending op internet. Politieke problemen gaf dat niet, want op de agenda waren bewust alleen maar niet-politieke ‘hamerstukken’ gezet. Vooraf was al duidelijk dat alle partijen zonder problemen akkoord waren.

De vergadering, in een stil decor met lege stoelen, behelsde dan ook niet veel meer dan enkele korte, strikt noodzakelijke plichtplegingen om de raadsvoorstellen rechtsgeldig goedgekeurd te krijgen. Burgemeester Wilma Delissen las daartoe de verschillende voorstellen voor (samengevat in enkele zinnen), waarna Timmermans ‘namens de hele raad’ zijn goedkeuring gaf.

Een vrijwel lege raadszaal tijdens de vergadering van dinsdag 14 april 2020.

Groene Pijl en Zanksböske

Het eerste voorstel betrof de ontwikkeling van het nieuwe woongebiedje ‘De Groene Pijl’ in Beringe. Het gaat om een initiatief uit 2018 van enkele jongeren uit het dorp voor de bouw van 13-15 kavels, bedoeld voor starters en senioren. De huizen zijn gepland aansluitend aan het plan ‘Achter de Kerk’. Het initiatief voldoet aan een behoefte, zo is gebleken uit een peiling, is op een inloopavond met belangstellenden besproken en heeft de steun van dorpscoöperatie Steingood.

De grond waarop de huizen komen is eigendom van de gemeente en het plan kan voor de gemeente budgetneutraal worden gerealiseerd. Al met al een prima plan vindt iedereen en het kan nu, met de goedkeurig van de raad, verder wordend uitgewerkt.

Het tweede hamerstuk was het bestemmingsplan Zanksböske, aan de Venloseweg in Maasbree. Daar gaat de gemeente 5 huizen van een buurtschapje in de buurt van groepsaccommodatie De Plaats aankopen, omdat ze pal onder hoogspanningskabels liggen. De gemeente kan dat op verzoek van de bewoners doen door een speciale regeling van het Rijk, dat ook de kosten vergoedt. De aangekochte woningen worden nog dit jaar gesloopt. Daarna wordt het terrein ‘groen’ heringericht. Daarvoor is na overleg met de omwonenden een speciaal landschapsplan gemaakt.

Vervolgens werd nog een kleiner bestemmingsplan afgetikt. Dat ging over de herontwikkeling van de locatie Baarloseweg 40/Schijfweg Noord 1c in Kessel. De regels voor deze voormalige champignonkwekerij worden aangepast aan de nieuwe activiteiten, o.m. ‘city farming’ (teelt onder LED-lampen). Een deel van de bedrijfsgebouwen wordt gesloopt, en een van de twee bedrijfswoningen wordt omgezet in een gewone woning.

Nieuwe griffier

Bij het laatste agendapunt werd iets langer stilgestaan. Het betrof de formele benoeming en beëdiging van de nieuwe raadsgriffier. Die was nodig na het vertrek van Ita Joosten, die vanaf de start van de nieuwe fusiegemeente de functie van griffier had bekleed.
De raadsgriffier is een relatief onbekende maar belangrijke functionaris in het gemeentebestuur. Hij of zij ondersteunt en adviseert gemeenteraad, raadsleden en raadsfracties bij hun kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol.

Als opvolger van Joosten is nu benoemd de 39 jarige Nick Jansen. De uit de Achterhoek afkomstige Jansen werkt al sinds 2012 als strategisch beleidsmedewerker bij de gemeente Peel en Maas. De afgelopen maanden was hij al ‘invaller’. Hij deed zijn werk tot tevredenheid van de raad, die hem daarom nu definitief als griffier binnenhaalt. Na de formele goedkeuring van zijn voordracht bij monde van John Timmermans, legde Jansen meteen de vereiste eed af. Verder werd Jos Frenken beëdigd als raadsadviseur.

 
  Nick Janssen, de nieuw raadsgriffier                                       Jos Frenken, de nieuwe raadsadviseur

Daarna sloot burgemeester Delissen de vergadering in de lege raadszaal met enkele woorden die zeker óók gericht waren aan de raadsleden die thuis toekeken: ‘Ik hoop dat we heel snel weer in deze raadszaal bij elkaar kunnen zijn, zodat het democratische proces ingevuld kan worden zoals het ingevuld behóórt te worden.’

Raad maart/april 2020

Raadsvergadering 10 november 2020

Raad scherp op financiën: afvalverwerking zorgenkindje

Raad en college gaan binnenkort samen bekijken hoe het groeiende tekort op de afvalverwerking naar beneden kan.
Raadsvergadering 14 april 2020

Vrijwel lege raadszaal: lokale democratie in tijden van corona

Superkorte raadsvergadering, maar Groene Pijl en Zanksböske gaan door.
Opiniërende raadsvergadering 31 maart 2020 vervalt

Opiniërende Raadsvergadering 31 maart 2020 vervalt

Als gevolg van de maatregelen rond het Coronavirus is besloten de raadsvergadering van dinsdag 31 maart 2020 geen doorgang te laten vinden.
Besluitvormende raadsvergadering 10 maart 2020

Verordening Maatschappelijke ondersteuning vastgesteld

De raadsvergadering van 10 maart verliep iets anders dan gepland. Raadslid Frits Berben nam de rol van waarnemend voorzitter op zich, omdat burgemeester Wilma Delissen ziek was.
Terug naar blog overzicht