Nieuwe locatie consultatiebureau Panningen in vergevorderd stadium

Geplaatst op vrijdag 25 november 2022

Het plan voor gecombineerde nieuwbouw van de basisscholen FavoRiet en De Fontein gaat definitief door. Afgelopen dinsdag ging de raad unaniem akkoord met het voorstel voor Kindcentrum De Riet, dat ook plaats gaat bieden aan Hoera kinderopvang en de specialistische kinderdagopvang van PSW. In diezelfde vergadering werd ook het onderzoekskrediet voor de verkabeling van de hoogspanningslijnen bij Kessel nogmaals verhoogd. Daar was niet iedereen blij mee.

Zoals verwacht stemde de raad zonder veel verdere vragen of discussie in met het plan voor het nieuwe kindcentrum, op de grens van Panningen en Helden. Dat betekent dat er een krediet van € 425.000 beschikbaar wordt gesteld aan scholenkoepel Prisma, bestemd voor de ontwerp- en aanbestedingsfase. In het voorstel is verder een bedrag opgenomen van € 75.000 voor een ontwerp van de openbare ruimte.

Locatie consultatiebureau

In het plan blijven de huidige schoolgebouwen van basisscholen FavoRiet en De Fontein in gebruik, totdat de gecombineerde nieuwbouw op het perceel tussen de twee huidige scholen klaar is. Henk Boots (Lokaal Peel en Maas) vroeg nogmaals aandacht voor wat hij ook in de commissievergadering al had ingebracht. Hij pleitte ervoor het gebouw van basisschool FavoRiet niet meteen te slopen als de nieuwbouw klaar is, maar te bekijken of het tijdelijk te verhuren is. Hij noemde als voorbeeld de Agora-school, die in het voormalige Groene Kruisgebouw in Panningen zit.

Wethouder Beukema zei dat als een partij zich meldt voor tijdelijke huisvestiging, verhuur van het schoolpand zeker een optie is. Ze voegde daaraan toe dat voor de Agoraschool deze optie waarschijnlijk te laat komt; die school heeft al eerder betere huisvesting nodig.
Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) vroeg of het GGD-Consultatiebureau wordt meegenomen in het plan. Dat is op zoek naar een nieuwe locatie sinds het is vertrokken uit De Groenling. Portefeuillehouder Machteld Beukema (D66) antwoordde dat dit waarschijnlijk niet nodig is, omdat gemeente en GGD inmiddels ‘in een vergevorderd stadium zijn over een andere locatie in Panningen.’


Bovenaanzicht locatie IKC de Riet bron: Slagboom en Peeters

‘Een soort Betuwelijntje’

PvdA/GroenLinks wilde verderop in de vergadering nog iets kwijt over de oplopende onderzoekskosten voor de verkabeling van de bovengrondse hoogspanningslijnen bij Kessel en Kessel-Eik. Aanleiding was een voorgestelde extra reservering van 100.000 euro. Dat geld is nodig omdat het onderzoek naar een tracé-uitbreiding (waartoe de raad in januari had besloten) duurder uitvalt. Daarmee komen de totale onderzoekskosten uit op ruim 4 ton.

Volgens PvdA/GroenLinks-fractievoorzitter Primowees worden de kosten daarmee zo hoog, ‘dat je bijna niet meer terug kunt als straks ook nog eens die miljoenen nodig zijn om de verkabeling te financieren. Dit wordt een soort Betuwelijntje, waardoor je noodgedwongen vooruit moet omdat je niet meer terug kunt.’ PvdA/GroenLinks stemde daarom als enige tegen de zogeheten Bijstellingsrapportage, waarin deze extra reservering is opgenomen.

November 2022

Nieuwe locatie consultatiebureau Panningen in vergevorderd stadium

Raadsvergadering 15 november 2022. Raad akkoord met plan IKC De Riet.

Algemene beschouwingen: raad bespreekt begroting voor volgend jaar

Raadsvergadering 8 november 2022: Waardering voor solide financiën, kritiek op bouwbeleid

Plan nieuwe Kindcentrum De Riet goed ontvangen

Commissievergadering dinsdag 1 november 2022. Vragen over groei leerlingenaantal en invulling nieuwe openbare ruimte.

Terug naar blog overzicht