Plan nieuwe Kindcentrum De Riet goed ontvangen

Geplaatst op zaterdag 12 november 2022

De kans is groot dat de raad volgende week instemt met het nieuwbouwplan voor Kindcentrum De Riet in Panningen. Dat bleek vorige week dinsdag tijdens de voorbereidende commissievergadering, waar het Kindcentrum het belangrijkste agendapunt was. In het plan wordt  een gecombineerd nieuw schoolgebouw, precies tussen de twee huidige schoolgebouwen van De Fontein en FavoRiet, gebouwd. Wel was er enige ongerustheid dat de school weer snel te klein zal blijken. En wat gaat er gebeuren met de openbare ruimte die vrijkomt nadat de twee oude scholen zijn gesloopt?

In het vorig jaar vastgestelde huisvestingsplan voor de scholen in Peel en Maas staat (ver)nieuwbouw van de naast elkaar gelegen basisscholen FavoRiet en De Fontein bovenaan. Inmiddels ligt er een concreet businessplan voor nieuwbouw, met plaats voor beide scholen, kinderopvang Hoera en de specialistische kinderdagopvang van PSW.

In het voorstel worden een aantal varianten beschreven. Een gecombineerd gebouw tussen de twee huidige schoolgebouwen komt in de ogen van het college als beste uit de bus. Die variant is goed voor de samenwerking tussen de scholen en biedt veel flexibiliteit en opties tot uitbreiding, zo vinden alle betrokken partijen, inclusief ouders. Het is ook de goedkoopste optie, ook omdat tijdens de bouw de kinderen gewoon naar hun oude school kunnen blijven gaan; er is dus geen dure tijdelijke huisvesting nodig.

Inrichting openbare ruimte

Tijdens de commissievergadering werd het voorkeurscenario van het college niet ter discussie gesteld. Wel waren er van diverse kanten suggesties en vragen op onderdelen.

Zo vroegen enkele fracties zich af wat er met de openbare ruimte gebeurt die vrijkomt als De Fontein en FavoRiet zijn gesloopt. Wordt dit openbaar groen of kunnen er ook woningen komen? Sandy Janssen (CDA) wilde weten of het (tijdelijk) laten staan van het FavoRiet-gebouw (uit 1988) een optie is.

Wethouder Machteld Beukema (D66) antwoordde dat de inrichting van de openbare ruimte een apart traject is dat later aan de orde komt. Ze zei wel alvast dat basisschool FavoRiet bepaald niet duurzaam gebouwd is. Toch hield ze de optie open om het schoolpand achter de hand te houden voor onvoorziene ontwikkelingen.

Agoraschool

Henk Boots (Lokaal Peel en Maas) wilde weten of er op de vrijkomende percelen misschien plek is voor de nieuwe Agora-school. Zoals bekend kan die (vorig jaar gestarte) school tot 2024 in het voormalige Groene Kruisgebouw in Panningen blijven.

Een Agoraschool is vooralsnog niet meegenomen in de plannen, zei Beukema. Het is aan de raad om aan te geven of dat wél moet, gaf ze de raad mee. Overigens is er volgens de wethouder nog geen duidelijkheid over de verwachte leerlingenaantallen van Agora voor de jaren ná 2024.

Groeiend kindertal

De raad toonde zich ook enigszins ongerust dat de nieuwbouw snel te klein zal blijken. Henk Boots verwees naar de kinderopvang die mogelijk snel groeit als het kabinetsplan doorgaat om kinderopvang vanaf 2025 (vrijwel) gratis te maken. En Paul Sanders (VVD) vroeg de wethouder nadrukkelijk alle mogelijke bronnen te gebruiken om zo goed mogelijk zicht te krijgen op verwachte leerlingaantallen. Eerder is immers gebleken dat die aantallen hoger uitvallen dan verwacht.

Wethouder Beukema erkende dat het voorspellen van leerlingenaantallen moeilijk is. Ze zei zich te baseren op zoveel mogelijk bronnen en ook woningbouwplannen mee te nemen. Of de groei van de kinderopvang zo’n vaart zal lopen is volgens haar nog maar de vraag, vanwege het grote personeelstekort in die sector. In de nieuwbouw wordt wel alvast zoveel mogelijk rekening gehouden met groei, en er wordt ook zo flexibel mogelijk gebouwd.

Consultatiebureau

Daniëlle Vercoulen (CDA) wilde weten of het GGD-consultatiebureau in Panningen (dat vertrokken is uit De Groenling) mogelijk een plek krijgt in de nieuwbouw. Over vestiging van het consultatiebureau wordt inderdaad nagedacht maar het is een nog heel pril idee, antwoordde de wethouder. Voor de korte termijn is Panningen er ook niet mee geholpen. De GGD is daarom op zoek naar een andere (mogelijke mobiele) locatie om snel weer open te gaan in Panningen.

Lon Caelers  (CDA) vroeg de wethouder naar het mogelijke multifunctionele gebruik van het nieuwe gebouw door de directe omgeving. Volgens Beukema is het nadrukkelijk de bedoeling dat het gebouw openstaat voor de buurt en andere partijen die er iets mee willen. Scholenkoepel Prisma wil zelf ook dat de deuren worden opengezet, zei ze.

Half miljoen euro

Op dinsdag 15 november 2022 neemt de raad een besluit over het voorstel. Onderdeel daarvan is een krediet van € 425.000 voor scholenkoepel Prisma, bestemd voor de ontwerp- en aanbestedingsfase. In het voorstel is verder een bedrag opgenomen van € 75.000 voor een inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

November 2022

Nieuwe locatie consultatiebureau Panningen in vergevorderd stadium

Raadsvergadering 15 november 2022. Raad akkoord met plan IKC De Riet.

Algemene beschouwingen: raad bespreekt begroting voor volgend jaar

Raadsvergadering 8 november 2022: Waardering voor solide financiën, kritiek op bouwbeleid

Plan nieuwe Kindcentrum De Riet goed ontvangen

Commissievergadering dinsdag 1 november 2022. Vragen over groei leerlingenaantal en invulling nieuwe openbare ruimte.

Terug naar blog overzicht