Eerste commissievergadering na zomerreces

Geplaatst op vrijdag 7 oktober 2022

Positieve reacties maar toch ook veel vragen en kritische opmerkingen over de plannen voor het ‘Laefplein’ in Maasbree. Het college vindt het Laefplein – een idee van het dorp zelf – een prima initiatief en vraagt de raad 150.000 euro voor het maken van een concreet ontwerp. De kans is groot dat de raad daar op 11 oktober 2022 mee instemt, maar in de voorbereidende commissievergadering maakten de fracties ook duidelijk de vinger aan de pols te willen houden.

De eerste vergadering na het zomerreces, vorige week dinsdag, kende een korte agenda. Behalve het Laefplein stond er onder meer ook een bijpraatmoment op de rol over de zogeheten ‘gemeenschappelijke regelingen’.

Peel en Maas neemt deel in zeven van dergelijke gemeentelijke samenwerkingsverbanden, variërend van de Maasveren en de Veiligheidsregio tot de BsGW (belastinginning) en Omnibuzz (Wmo-vervoer). Griffier Esther Apeldoorn praatte de commissie bij over een wetswijziging (per 1 juli 2022) die raden meer invloed geeft op deze samenwerkingsverbanden. De wetswijziging komt daarmee tegemoet aan de kritiek die ook leeft in de raad van Peel en Maas. Diverse fracties hadden al vaker duidelijk gemaakt dat ze als raad meer te zeggen willen hebben over deze regionale organen.

Laefplein Maasbree

De rest van de vergadering werd grotendeels besteed aan de plannen voor het Laefplein in Maasbree. Het college vraagt de raad een krediet van 150.000 euro om te kunnen beginnen met een eerste ontwerp.

Het Laefplein-plan is onder leiding van het Dorpsoverleg grotendeels door het dorp zelf bedacht. Het nu nog rommelige en versteende gebied rond de kruising bij het voormalige Niens (nu De Vermaekerij) en café De Pool moet getransformeerd worden tot een autoluwe, groene, pleinachtige omgeving. Het plan voorziet verder in nieuw- en verbouw met, naast woningbouw, ook commerciële ruimtes (horeca, detailhandel). Het gevraagde geld is bedoeld voor de uitwerking van een ontwerp voor de openbare ruimte (bestrating, groenaanleg, terrassen, parkeren).

Veel vragen

De raad staat positief tegenover het voornemen om het gebied aan te pakken, maar er waren ook twijfels en vragen over de aanpak.
Diverse fracties vroegen zich af of het voldoende duidelijk is wie waarover gaat: wat is de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente, en wat is de rol van het Dorpsoverleg?

Ook vroegen enkele partijen zich af of de plannen voor het Laefplein wel voldoende gesteund worden in de gemeenschap. Verder klonken er twijfel of (kleinschalige) horeca en detailhandel wel rendabel zijn, en of het niet zorgt voor concurrentie met het eigenlijke centrum van Maasbree. Het Laefplein zou daarom goed moeten worden afgewogen tegen andere ontwikkelingen in de ‘hartlijn’ van het centrum.

Regie gemeente

Portefeuillehouder Erik Nijssen (Lokaal Peel en Maas) zei dat de gemeente de regie heeft inzake de openbare ruimte. De woningbouw gebeurt weliswaar door een andere partij, maar Nijssen gaat uit van een goede samenwerking. De gemeente als regisseur is ook de nadrukkelijke wens van het Dorpsoverleg, zei Nijssen. Hij meldde verder dat er al interesse is voor de horeca- en winkelplannen. Mocht dat straks toch tegenvallen, dan is een andere, niet per se commerciële invulling ook mogelijk.

Vanwege de vele vragen die er leven stelde commissielid Edward Wezenberg (Lokaal Peel en Maas) voor om een tussenevaluatie in te lassen, halverwege het ontwerpproces. Op die manier kan de raad de vinger aan de pols houden. Wethouder Nijssen zegde de gevraagde tussentijdse evaluatie toe.

September/oktober 2022

Voorbereiding Laefplein Maasbree definitief van start

Raadsvergadering 11 oktober 2022. Raad in debat over opvang asielzoekers, Oekraïners en huisvesting statushouders.

Eerste commissievergadering na zomerreces

Commissievergadering dinsdag 27 september 2022. Veel vragen over plan ‘Laefplein’ Maasbree.

Terug naar blog overzicht